ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Το τηλέφωνο και το email σας δε θα δοθούν ποτέ σε τρίτους.
Αν είναι διαθέσιμο παρακαλούμε αναφέρετε και την ώρα της εκκλησίας για γάμο ή βάπτιση, ή άφιξης των καλεσμένων για άλλα event.
Π.χ. το ύφος της εκδήλωσης, τυχόν καταγωγές, τί θέλετε - τί δε θέλετε από τον DJ.
 
 

GAMOS.DJ - Μουσική κάλυψη εκδηλώσεων
Διεύθυνση: Κυριακού 8, 10445 Αθήνα
Τηλ: (+30) 694.3511754